“อยู่เจริญเอสเตทส” ได้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation-Building) รุ่นที่ 1 สถาบันการสร้างชาติ โดยมีคุณ สิทธิโชค ว่องไว รองกรรมการบริษัทอยู่เจริญเอสเตทส เป็นตัวแทน รับเกียรติบัตรที่จัดขึ้น ที่ CDC คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวัน ที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา