เมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่าน ดร.ชนฐนพค์ รุ่งโรจน์ธนกุล  ผู้บริหารอยู่เจริญเอสเตทส ได้เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอประธานพรเเละเพื่อความเป็นสิริมงคล