บริษัท อยู่เจริญ เอสเตทส จำกัด จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ ให้แก่เด็กผู้พิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อน (โรงเรียนบ้านเด็กรมอิทรา-องกรค์ไม่แสวงหากำไร) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะพนักงาน ได้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น  โดยนางสาวโฉมยง ทองหลาง เจ้าหน้าที่บัญชี  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังได้พาคณะพนักงานเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจน้องๆบ้านเด็กรามอินทราในครั้งนี้อีกด้วย